Strona Główna

Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie powstała w roku 1948. Od roku 2003  wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Ochotniczą Strażą Pożarną mieści się w budynku nr 22. Biblioteka dysponuje lokalem o powierzchni 80 m2 , w którym zgromadzony jest księgozbiór wielkości 12 109 voluminów. Oprócz działalności podstawowej GBP organizuje spotkania z czytelnikami, wystawy, „Noce Bibliotek”, Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych i inne przedsięwzięcia.W lokalu biblioteki czytelnicy mogą korzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu. Od 2008 r. biblioteka otrzymuje z Ministerstwa Kultury dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych.