“Dym się rozwiewa” – powieść o współczesnym życiu Cyganów

Listopadowe spotkanie DKK, które odbyło się 29.11.2016 r. w bibliotece w Świętajnie, poświęcone było powieści Jacka Milewskiego “Dym się rozwiewa”. To bardzo ciekawa powieść, napisana pięknym językiem, przystępnym dla czytelnika. Autor nie zanudza, wręcz przeciwnie, pobudza wyobraźnię czytelnika. Książka jest bardzo barwna i warta przeczytania, jak stwierdziły czytelniczki. Autor opisuje w niej życie codzienne Romów. Również to, że wszystko kiedyś przeminie (jak konie i wozy u Cyganów) – rozwieje się jak dym. Jednak Ich tradycja i kultura jeszcze trwa.

Jedną z naszych czytelniczek zadziwiło to, że w czasach współczesnych bądź co bądź, nauka może uchodzić za daleką rzecz. A przecież nauka to podstawa, mówiła pani Danusia, to coś, co wartościuje człowieka. Przytoczyła tu fragment powieści zaczynający się od słów: “Życie to walka, a nie bajka …… przez czytanie, przez naukę stajesz się bogatszy”. Najbardziej spodobała się czytelniczce postać nauczyciela, który z poświęceniem walczył o edukację romskich dzieci. Innej czytelniczce podobały się fragmenty odnoszące się do folkloru cygańskiego, piękna ich muzyki, rozśpiewania i roztańczenia tej grupy narodowościowej. Przytoczyła zwroty ukazujące piękno cygańskiej muzyki. Na zakończenie czytelniczki stwierdziły, że powieść “Dym się rozwiewa” jest fascynującą książką, którą czytało się lekko i przyjemnie.

This entry was posted in 2016, DKK dla dorosłych, Z życia Biblioteki. Bookmark the permalink.

Comments are closed.